1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.axemedia.pl.
  2. Administratorem strony internetowej jest firma AXEMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szafarnia 11 lok. F8, NIP: 583-331-31-68, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112233, kapitał zakładowy 5000zł, zwana dalej Administratorem.
  3. Strona nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych użytkowników strony.
  4. Treści zawarte na stronie objęte są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie i modyfikowanie danych dostępnych na stronie wymaga pisemnej zgody Administratora.
  5. Strona ma charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowi oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Administrator zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Szczegółowe informacje na temat usług firmy można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.
  6. Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) dla funkcjonowania statystyk odwiedzin oraz prawidłowego działania strony internetowej. Użytkownik ma prawo zablokować obsługę cookies w swojej przeglądarce.
  7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2018 do dnia ukazania się nowej wersji regulaminu.
  8. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
Strony Internetowe Gdańsk
© 2015 - 2018 AXEMEDIA